Floor Heating Distributor with electric valves

Automatizace podlahového topení v režii domácí automatizace Homematic

Sdílejte na

Omicron Domotica

Zónová kontrola vytápění je již častou výbavou moderního domácnosti a nezbytnou a základní součástí systémů robustní domácí automatizace. Přínosy takové regulace topení jsou nezpochybnitelné, a řada výrobců se vývoji v této oblasti neustále a intenzivně věnuje. Zákazníkům to vedle zásadních úspor nákladů (až 30% !) za vytápění přináší i vysoký komfort prostředí a jednoduchost ovládání.

Stejně tak je tomu i u společnosti eQ-3, hlavního dodavatele hardware systému domácí automatizace Homematic a Homematic IP. eQ-3 již velmi dlouhou dobu dodává celou řadu chytrých pokojových termostatů a servopohonů radiátorů. Tyto prvky pokrývají širokou škálu požadavků zákazníků pro ovládání konvenčních teplovodních radiátorů. Jsou mezi nimi bezdrátové a „retrofit“ termostaty s kabelovým připojením, ve variantách 24V/230V.

Kontrola podlahového topení

Jiná, ale obdobná situace nastává při návrhu systému pro kontrolu podlahového topení (dále PT), nebo hybridního systému pro řízení radiátorů i podlahového topení současně. Pro kontrolu podlahového topení v systému Homematic je nyní také k dispozici již nový specializovaný kontrolér HM Falmot. Ten používá unikátní proporcionální aktuátory, k němu se vrátím v některém budoucím příspěvku.

Rozdělovač podlahového topení s konvenčními ventily

Dále je popsán systém řízení PT v Homematicu s využitím řídící jednotky, který je spolehlivý, relativně jednoduchý a účinný, v některých ohledech i výhodnější než Falmot řešení. Nebudu rozebírat otázky kolem nutného správného hydraulického naladění PT a další optimalizace ovládání a řízení PT, jen chci ukázat princip této varianty. Tento článek není rozhodně návodem, spíše inspirací jak tento problém řešit.

Rozdělovač podlahového topení s elektrickými aktuátory

Jak je vidět na přiložené fotografii rozdělovače PT, jsou původní běžné mechanické ventily v každé větvi PT nahrazeny elektrickými servoaktuátory se stavy otevřeno nebo zavřeno. Ty otevírají příslušnou větev podlahového topení během cca 150-180s. Pohony jsou ovládány bezdrátovými spínači (na foto vpravo nahoře) přes přímou vazbu s konkrétním pokojovým termostatem. Aktuátory mají pro snadnou kontrolu a prvotní nastavení i jednoduchou optickou signalizaci svého stavu.

Multikanálový bezdrátový spínač – ovládání aktuátorů PT

Jakmile příslušný pokojový termostat zaznamená požadavek na zvýšení teploty ze svého integrovaného plánu nebo přímého ovládání, přes spárovaný vícekanálový spínač dá povel k otevření příslušného pohonu podlahového topení. A se zpožděním také spustí oběhové čerpadlo PT. Jeden a ten samý termostat může v Homematicu samozřejmě ovládat jak radiátor, tak PT, nebo další elektrický zdroj vytápění. Každý HM termostat má více kanálů pro tyto účely.

Jednoduché softwarové řízení

Program běžící v řídící jednotce následně zajistí, aby se přes jiný bezdrátový spínač-relé (pomocí externího ovládání kotle) se zpožděním aktivoval ohřev topného média v kotli, případně i jeho oběhového čerpadla. A to vždy, jakmile je detekováno otevření minimálně jednoho aktuátoru podlahového topení nebo servohlavice běžného radiátoru.

Multikanálový bezdrátový spínač – ovládání kotle, oběh. čerpadla a ohřevu užitkové vody

Výhoda oproti Falmot řešení je možnost jedním spínačem ovládat libovolný počet větví PT (paralelně připojených). To je výhodné, když je v místnosti použit větší počet smyček PT. U Falmot je možné kvůli proporcionální regulaci připojit na jeden obvod vždy jen jeden speciální aktuátor se spojitou regulací průtoku topného média. Další nespornou výhodou je plná kontrola na ovládáním kotle a čerpadel, s možností individuálního přizpůsobení konkrétnímu systému.

 

Sdílejte na

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *